ТИС Карат

ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ "ТИС КАРАТ 3.0.0.284 И 3.0.0.285 ВЕРСИИ" СА РЕГИСТРИРАНА В НАП И ОТГОВАРЯТ НА НАРЕДБА Н-18, ДВ. бр.80 от 28.09.2018г.

Търговската информационна система ТИС КАРАТ е разработена за автоматизирано управление на търговски обекти:

 • магазини за хранителни стоки и промишлени стоки
 • павилиони
 • складове
 • ресторанти
 • бързо хранене
 • офиси
 • цехове за производство
 • разносна търговия

Повече детайли

480,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Търговската информационна система ТИСКАРАТ е разработена за автоматизирано управление на продажбите и движенията на стоки и парични потоци в търговските обекти и е съобразена с всички функционални изисквания, съгласно измененията на наредба Н-18, касаеща изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО)и ползвателите на такъв софтуер.

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: Съгласно новите изисквания, ползвателя на системата трябва да декларира използването на „ТИС КАРАТ”в 7 дневен срок на сайта на НАП в декларация с електронен подпис.Същото важи и за приключване на работа в търговски обект, където се използва СУПТО.

ВАЖНО: Съгласно новите изисквания към СУПТО, ТИС КАРАТ не може да работи без свързано ФУ (фискално устройство), което задължително трябва да е в готовност. В противен случай всички функции по продажби ще бъдат блокирани до остраняване на неизправностите и възстановяване свързаността с ФУ на съответните работни места. Свързаността на ТИС КАРАТ с ФУ се осъществява по протокол за комуникация на съответния производител в реално време. След блокиране на функциите по продажба , за които се изисква издаване на фискален бон се извежда статус на ФУ , в който е указана причината за блокировката и работата може да продължи само след привеждането на ФУ в готовност. При невъзможност за остраняване на проблема трябва да се потърси помощта на сервизен техник или приключване на продажбата на друга работна станция с изправно ФУ. В противен случай, операцията по продажба, за която е отнет УНП (уникален пореден номер) ще бъде приключена  и записана в БД със статус – анулирана продажба. В случаите, когато в търговския обект няма друго фискално устройство работата може да продължи с касови бележки от кочан, съгласно сроковете, разписани в измененията на наредба Н-18. Касовите бележки от кочан е задължително да се премаркират след остраняване на проблема като обща сума за деня в СУПТО, а оттам и в съответното ФУ, на което се извършват продажбите в търговския обект

ТИС КАРАТ е предназначена за управление на продажбите и всичкиостанали функции, касаещи пълното управление на търговски обекти отедноскладов и многоскладов тип. Вида на търговскя обект секонфигурира с бързи настройки тип магазин, ресторант или склад. Възможна еработа на смесени търговски обекти, като всяка станция за продажба можеда бъде конфигурирана за отделен тип търговски обект и да работи наотделен склад в общата БД, като между складовете могат да бъдатизвършвани трансфери на стоки във всички посоки.

Отзиви

Все още няма отзиви от клиенти.

Напишете отзив

ТИС Карат

ТИС Карат

ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ "ТИС КАРАТ 3.0.0.284 И 3.0.0.285 ВЕРСИИ" СА РЕГИСТРИРАНА В НАП И ОТГОВАРЯТ НА НАРЕДБА Н-18, ДВ. бр.80 от 28.09.2018г.

Търговската информационна система ТИС КАРАТ е разработена за автоматизирано управление на търговски обекти:

 • магазини за хранителни стоки и промишлени стоки
 • павилиони
 • складове
 • ресторанти
 • бързо хранене
 • офиси
 • цехове за производство
 • разносна търговия

За сваляне