• ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ "ТИС КАРАТ 3.0.0.284 И 3.0.0.285 ВЕРСИИ" СА РЕГИСТРИРАНА В НАП И ОТГОВАРЯТ НА НАРЕДБА Н-18, ДВ. бр.80 от 28.09.2018г. Търговската информационна система ТИС КАРАТ е разработена за автоматизирано управление на търговски обекти:магазини за хранителни стоки и промишлени стоки павилиони складове ресторанти бързо хранене офиси цехове за...

  • ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ "ТИС КАРАТ ЛАЙТ 3.0.0284 ВЕРСИЯ" Е РЕГИСТРИРАНА В НАП И ОТГОВАРЯ НА НАРЕДБА Н-18, изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г. Търговската информационна система ТИС КАРАТ ЛАЙТ е разработена за автоматизирано управление на продажбите и движенията на стоки и парични потоци в малки търговски обектисамо с едно работно място.

  • Търговската информационна система ТИС КАРАТ УЛАЙТ е разработена за автоматизирано управление на продажбите и парични потоци в малки търговски обектисамо с едно работно място.

  • Мобилно приложение за операционната система Android, даващо достъп на търговските представители до актуална информация за цените и наличностите на стоки в складовото стопанство на дистрибутора. Приложението има вторични функционалности позволяващи на ръководния персонал да правят ревизии, да приемат стоки, да търсят стоки по техния баркод или името им.

  • Бърза доставка

    Наличните артикули могат да бъдат доставени в срок от един работен ден. Касовите апарати не подлежат на изпращане чрез куриер, заради ограничения в процедурата за регистрация.

  • Телефон 0700 111 07

    Кратък безплатен разговор за територията на цялата страна