• Търговската информационна система ТИС КАРАТ е разработена за автоматизирано управление на търговски обекти:магазини за хранителни стоки и промишлени стоки павилиони складове ресторанти бързо хранене офиси цехове за производство разносна търговия

  • Търговската информационна система ТИС КАРАТ ЛАЙТ е разработена за автоматизирано управление на продажбите и движенията на стоки и парични потоци в малки търговски обектисамо с едно работно място.

  • Търговската информационна система ТИС КАРАТ УЛАЙТ е разработена за автоматизирано управление на продажбите и парични потоци в малки търговски обектисамо с едно работно място.

  • Мобилно приложение за операционната система Android, даващо достъп на търговските представители до актуална информация за цените и наличностите на стоки в складовото стопанство на дистрибутора. Приложението има вторични функционалности позволяващи на ръководния персонал да правят ревизии, да приемат стоки, да търсят стоки по техния баркод или името им.

  • Бърза доставка

    Наличните артикули могат да бъдат доставени в срок от един работен ден. Касовите апарати не подлежат на изпращане чрез куриер, заради ограничения в процедурата за регистрация.

  • Телефон 0700 111 07

    Кратък безплатен разговор за територията на цялата страна