Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът www.karat-service.com е интернет-магазин, собственост на фирма "КАРАТ-СЕРВИЗ 2000“ ЕООД.

В магазина за електронна търговия се предлагат продукти, които "Карат- сервиз" произвежда, внася, разпространява.Уебсайтът предоставя информация; възможност за онлайн поръчка; закупуване и доставка на продуктите предлагани на този сайт.Настоящите "Общи условия" дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите "Общи условия" от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

Ограничения

Потребителите на магазина нямат право:

 1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи, части от сайта, или други обекти на авторското право, без изрично разрешение на "Карат- сервиз".
 2. Да ползват екранни менюта и картинки на www.karat-service.com без изрично разрешение на фирма "Карат- сервиз"
 3. Да извършват действия, които нарушават общо установени правила за общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия като разпространяване на вируси или нарушаване или увреждане на правата и интересите на трети лица.
 4. Да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
 5. Да разпространяват призиви за насилие, расова и религиозна нетърпимост, както и призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред.
 6. Да разпространяват чрез уебсайта схеми и други обекти на чужда интелектуална собственост, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, както и неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
 7. Да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали. Този електронен магазин съдържа линкове към други сайтове. "Карат-сервиз" не носи отговорност за тяхното съдържание.

Необходими условия, за да се направи поръчка:

 1. Регистрация в електронния магазин - създаване на клиентски профил, придобиване на потребителско име и парола, необходими за идентифициране в интернет-магазина.
 2. Валиден e-mail адрес.
 3. Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране.
 4. Вярно попълнени данни за контакт.
 5. Актуален телефонен номер за контакт.

Администраторът си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

Процедура за пазаруване:

При направена поръчка за закупуване на продукти от магазина за електронна търговия автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне, и съдържащ детайлите на поръчката, като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка, дата на доставка и обща сума за плащане. Поръчка, направена през уебсайта представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на сайта се свърже с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката

Цена и плащане:

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева. Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка. Плащането може да бъде извършено с наложен платеж при доставката или по банков път. При плащане по банков път доставката ще бъде извършена след получаването на сумата по банковата сметка на "Карат- сервиз" посочена в e-mail, който получавате при успешно направена поръчка.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.
 2. При избор на “доставка с наложен платеж”, клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя.
 3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
 4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, www.karat-service.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 5. Клиентът заплаща транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго,  при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин www.karat-service.com ,и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

1.1.   при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;

1.2.   не е спазен предварително уговорения срок за доставка;

1.3.   доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;

1.4.   цената не съответства на оферираната;

1.5.   при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;

1.6.   рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

 1. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:

2.1.   Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гаранционни;

2.2.   В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

 1. Рекламации се приемат, както следва:

По т.2.1 - в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.

По т.2.2 - в 14-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

Транспортните разходи по т.3 са за сметка на клиента.

 1. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

ОТГОВОРНОСТИ

Фирма "Карат-сервиз" не носи отговорност за:

 1. Възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа уебсайта;
 • Не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт;
 • Не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 1. Не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна
 2. Внезапно изчерпване на складовите наличности.
 3. Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 4. Забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирма "Карат-сервиз"
 5. Фирма "Карат- сервиз" се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа