ТИС КАРАТ - ПЪЛНА ВЕРСИЯ

Търговската информационна система ТИС КАРАТ е разработена за автоматизирано управление на търговски обекти:

 • магазини за хранителни стоки и промишлени стоки
 • павилиони
 • складове
 • ресторанти
 • бързо хранене
 • офиси
 • цехове за производство
 • разносна търговия

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Търговската информационна система ТИСКАРАТ е разработена за автоматизирано управление на продажбите и движенията на стоки и парични потоци в търговските обекти и е съобразена с всички функционални изисквания, съгласно измененията на наредба Н-18, касаеща изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО)и ползвателите на такъв софтуер.

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: Съгласно новите изисквания, ползвателя на системата трябва да декларира използването на „ТИС КАРАТ”в 7 дневен срок на сайта на НАП в декларация с електронен подпис.Същото важи и за приключване на работа в търговски обект, където се използва СУПТО.

ВАЖНО: Съгласно новите изисквания към СУПТО, ТИС КАРАТ не може да работи без свързано ФУ (фискално устройство), което задължително трябва да е в готовност. В противен случай всички функции по продажби ще бъдат блокирани до остраняване на неизправностите и възстановяване свързаността с ФУ на съответните работни места. Свързаността на ТИС КАРАТ с ФУ се осъществява по протокол за комуникация на съответния производител в реално време. След блокиране на функциите по продажба , за които се изисква издаване на фискален бон се извежда статус на ФУ , в който е указана причината за блокировката и работата може да продължи само след привеждането на ФУ в готовност. При невъзможност за остраняване на проблема трябва да се потърси помощта на сервизен техник или приключване на продажбата на друга работна станция с изправно ФУ. В противен случай, операцията по продажба, за която е отнет УНП (уникален пореден номер) ще бъде приключена  и записана в БД със статус – анулирана продажба. В случаите, когато в търговския обект няма друго фискално устройство работата може да продължи с касови бележки от кочан, съгласно сроковете, разписани в измененията на наредба Н-18. Касовите бележки от кочан е задължително да се премаркират след остраняване на проблема като обща сума за деня в СУПТО, а оттам и в съответното ФУ, на което се извършват продажбите в търговския обект

ТИС КАРАТ е предназначена за управление на продажбите и всичкиостанали функции, касаещи пълното управление на търговски обекти отедноскладов и многоскладов тип. Вида на търговскя обект секонфигурира с бързи настройки тип магазин, ресторант или склад. Възможна еработа на смесени търговски обекти, като всяка станция за продажба можеда бъде конфигурирана за отделен тип търговски обект и да работи наотделен склад в общата БД, като между складовете могат да бъдатизвършвани трансфери на стоки във всички посоки.

 • Модул Back Office – Основен модул на СУПТО, номенклатури, операции, справки, настройки.
 • Модул POS – Реализира пълна функционалност за продажби в ПОС режим.
 • Модул ВЕЗНА - модул за програмиране на артикули във електронни везни без ограничение на бройки и модели. Веднъж заредена с артикули везната може да се използва за разтегляне, етикиране и преетикиране на тези артикули - печата на етикети на етикетен принтер, които да бъдат прочетени от маркираща система на ПОС Терминал при продажба.
 • Модул Монитор везна - позволява автоматично прочитане на тегло от везна свързана към ПОС Терминала.
 • Модул Експорт към счетоводство експортира нужните за целта документи във формат, определен предварително от счетоводния софтуер в който ще се импортират данните.
 • Модул Отстъпки по артикули и артикулни групи за контрагент - позволява налагане на процентна отстъпка и/или договорена фиксирана цена за артикули.
 • Модул Серийни / Партидни номера - дава възможност за следене на пълната история на отделния артикул във Вашата Номенклатура от стоки, а именно кога е доставен артикула и от кого, на кого е продаден, каква гаранция е дадена и т.н. Има възможност за ръчно изписване или автоматично по давност.
 • Модул Производство – позволява да организирате и производствени дейности във Вашия търговски обект. Създаването на рецепти за производство по разходни норми в Номенклатурата от Артикули Ви дава възможност по-лесно да организирате производствения процес и да формирате себестойност на произвежданите стоки.
 • Модул Touch Screen - Графичен интерфейс за маркиране в режим на ПОС терминал. Модул Touch Screen към ТИС КАРАТ допълва функционалностите на програмата и позволява работа със сензорни екрани - TOUCH SCREEN. При липса на сензорен екран може да се работи и с мишка.
 • Модул Мениджър – позволява анализ за ефикасността на работа на търговския обект при различните режими на работа в ПОС терминал.
 • Модул Монитор Продажби – позволява отдаличено наблюдение на всяко операторско действие на ПОС терминал в реално време.
 • Модул Print Spooler - споделяне и печат на бележки на EPOS принтери по LAN.
 • Модул Print Spooler Fiscal - споделяне и печат на бонове на фискални устройства по LAN.
 • Модул Отдалечено Работно Място - отдалечен достъп и работа в реално време през LAN/WAN мрежа.
 • Модул Колектор – чрез преносимо мобилно устройство Data Collector позволява формиране на протоколи само с количества и артикули за операции доставка, трансфери и ревизии и др, които се импортират и обработват в складовата система с потвърждение от оператор. Дава възможност за бърза проверка на цена и наличност за артикул. 
 • Модул Happy Hours – дава възможност за автоматично налагане на предварително зададени промоции и работа със автоматична смяна на ценоразписи в часови, дневни и седмични диапазони.
 • Модул Кухненски монитор – дава информация за поръчките на монитор в кухнята и позволява потвърждаване на готовите в кухнята поръчки с обратна информация за сервитьора, както и на вече готовите за отнасяне при клиента поръчки. -
 • Модул mPOS - Мобилни Продажби. Директни продажби и плащания със свързани мобилни ФУ. Плащане на неплатени или отложени плащания от търговската система ТИС КАРАТ и издаване на ФБ в момента на продажбата/плащането от мобилно ФУ
 • Модул Multisessionsпозволява отварянето на няколко работни прозореца към една база данни на един компютър.
 • Модул Мобилен Ресторант. Модул с функции за директно обслужване на клиенти в сферата на ресторантските услуги и приключване на продажба с мобилно или мрежово фискално устройство (ФУ).

Отзиви

Все още няма отзиви от клиенти.

Напишете отзив

ТИС КАРАТ - ПЪЛНА ВЕРСИЯ

ТИС КАРАТ - ПЪЛНА ВЕРСИЯ

Търговската информационна система ТИС КАРАТ е разработена за автоматизирано управление на търговски обекти:

 • магазини за хранителни стоки и промишлени стоки
 • павилиони
 • складове
 • ресторанти
 • бързо хранене
 • офиси
 • цехове за производство
 • разносна търговия